Theaterschool Rabarber

Rabarber is al meer dan 30 jaar dé theaterschool van Den Haag en omstreken.

Goed onderwijs reikt jonge mensen ‘tools’ aan om een plaats in de wereld in te willen en kunnen nemen. Niet als middelpunt van deze wereld maar in de betekenis van “je thuis voelen in de wereld”.      

Theaterschool Rabarber biedt  jonge mensen van ca. 2 tot 21 jaar een creatief en warm huis waarin zij wezenlijk gezien en gehoord worden, zichzelf en de wereld ontdekken & verrassen, hun creatieve & communicatieve vermogen ontwikkelen, zich leren verplaatsen in de ander & andere situaties en het brede theater-vak leren als een fijne en artistieke uitingsvorm. Kortom: waar de jeugdigen zich op speelse wijze ontwikkelen tot invoelende mensen die met zelfvertrouwen en uitdrukkingsvaardigheden de wereld tegemoet treden. De volgende kernwaarden omarmen wij:

Plezier
Wij zien plezier als motor om spelenderwijs te leren.

Persoonlijke expressie
We zetten het kind, de jongere, centraal en streven authentiek (spel)gedrag en keuzes na. Kinderen en jongeren ontwikkelen unieke uitdrukkingsvaardigheden en stijlen. Wij nodigen leerlingen uit om met een open blik, respect en interesse voor de ander deel te nemen.

Professioneel
Wij zijn vakkundig en bevlogen op het gebied van theater, drama en educatie. We zijn kritisch ten aanzien van onze dienstverlening en nemen onze verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige begeleiding van elk kind.

Breed verbindend
We willen een laagdrempelige, inclusieve organisatie zijn met een rijkgeschakeerd aanbod waarbij alle kinderen, ongeacht hun culturele bagage, zich veilig voelen om hun persoonlijke verhalen te verbeelden. Daarbij zoekt Rabarber actief de samenwerking met partners op educatief, cultureel en maatschappelijk gebied.

Rabarber herbergt 36 jaar aan kennis en ervaring. We zijn er trots op de bakermat te zijn van vele talentvolle en bekend acteurs, makers en presentatoren. Mar we zijn vooral blij met de  tienduizenden kinderen die zich, met zelfvertrouwen, hebben leren uiten en die kunnen deelnemen aan een pluriforme samenleving.

Contact­gegevens

Andere culturele instellingen